Termeni de utilizare My Nu Skin – pentru Prospecți

ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ESTE POSIBIL SĂ FI FOST MODIFICAȚI DE LA ULTIMA VIZITĂ A DUMNEAVOASTRĂ PE SITE-UL WEB. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI WEB ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Acceptarea Termenilor

Acești Termeni de utilizare reprezintă un Acord („Acordul”) între Nu Skin International Inc. și companiile afiliate ale sale („Nu Skin”, „noi” sau „pe noi”), dumneavoastră („dumneavoastră” sau „Utilizatorul”) și Distribuitorul Independent Nu Skin („Distribuitorul Nu Skin”) al cărui site web îl vizitați.

Prin utilizarea Site-ului web, indicați acceptarea de către dumneavoastră a acestui Acord. Dacă nu sunteți de acord cu termenii Acordului, nu folosiți Site-ul web.

Acest Acord stabilește termenii și condițiile legale care guvernează utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web mynuskin.com (aflat la adresa [my].nsproducts.com și/sau [my].nsopportunity.com) care poate conține aplicații mobile, instrumente și alte servicii online ( „Site-ul web”).

Nu Skin este posibil să actualizeze acest Acord din când în când fără a vă trimite notificare prealabilă. Vă sfătuim să recitiți acest Acord periodic pentru orice actualizări sau modificări.

Prin accesare, navigare, framing, utilizare și/sau folosirea unui link către Site-ul web, deveniți un Utilizator (definit în Secțiunea 2 a acestui Acord) și sunteți de acord să respectați termenii acestui Acord.

Acest Acord a fost revizuit ultima dată în data de 23 iunie 2015.

Când folosiți o anumită funcție a Site-ului web, este posibil să fie nevoie să respectați și orice alte îndrumări afișate, reguli, termeni de service, politici de utilizare acceptabile, politici de confidențialitate sau alte prevederi contractuale după cum apare menționat. În cazul unui conflict între oricare alt acord, regulă, politică sau termeni de service și acest Acord, prevederile acestui Acord vor guverna.

Dacă aveți orice fel de întrebări cu privire la acest Acord al Utilizatorului, vă rugăm să contactați departamentul legal de la Nu Skin prin e-mail la lservais@nuskin.com înaintea utilizării Site-ului web. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile, nu accesați sau folosiți Site-ul web.

ACEST ACORD INCLUDE DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE ALE GARANȚIILOR (SECȚIUNEA 6) ȘI DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE ALE RĂSPUNDERII (SECȚIUNEA 10).


Tipurile de Utilizatori

Orice persoană care accesează, navighează sau folosește în alt fel Site-ul web, fie manual, fie prin intermediul unui dispozitiv automat sau program, va fi considerat un „Utilizator” conform acestui Acord.

Accesând Site-ul web și devenind un Utilizator certificați că aveți vârsta de cel puțin 18 ani.


Confidențialitatea

Sunteți de acord că ați citit și înțeles termenii Politicii de confidențialitate a Site-ului web și cu privire la Cookie-uri, care poate fi accesată la [____________] și este inclusă prin referire în acest Acord ca și cum ar fi fost prezentată complet în prezentul document.


Utilizarea Site-ului web

Înțelegeți că Nu Skin nu poate și nu garantează faptul că fișierele disponibile pentru descărcare de la Site-ul web nu sunt infectate sau conțin viruși, viermi, troiani sau alte rutine de programare a calculatorului care au scopul de a deteriora, interfera negativ cu, intercepta în mod clandestin sau expropria orice sistem, date sau date personale. Sunteți răspunzători pentru implementarea procedurilor și punctelor de verificare suficiente pentru satisfacerea cerințelor specifice ale dumneavoastră pentru acuratețea intrărilor și ieșirilor de date și pentru menținerea unui mijloc extern către Site-ul web pentru reconstituirea oricăror date pierdute.

Site-ul web este oferit de către Nu Skin, dar este operat de către un Distribuitor Nu Skin. Distribuitorii Nu Skin sunt contractori părți terțe independenți ai companiei nu Skin, iar Nu Skin nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru declarațiile, acțiunile sau omisiunile unor astfel de Distribuitori, fie în legătură cu Site-ul web, fie în oricare alt context. Admiteți și sunteți de acord că Nu Skin nu are niciun control asupra și nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun fel de informații, în niciun mediu, oferite dumneavoastră de către un Distribuitor. Nu Skin nu confirmă exactitatea sau autenticitatea niciunor materiale create sau distribuite de către Distribuitor în niciun mediu, inclusiv, dar fără limitare la, internet.


Integritatea sistemului

Nu puteți să folosiți niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera cu funcționarea adecvată a Site-ului web. Nu puteți să inițiați nicio acțiune care impune o sarcină excesivă asupra infrastructurii folosită pentru susținerea operării eficiente a Site-ului web.


RISCUL; UTILIZAREA INTERNETULUI

VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA TOTALĂ ȘI RISCUL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB ȘI INTERNETULUI. ADMITEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE ÎNCĂRCĂRI ȘI TRANSMISII EFECTUATE DE DUMNEAVOASTRĂ POT FI INTERCEPTATE ȘI FOLOSITE DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ NEAUTORIZATĂ ȘI CĂ TOT RISCUL ASOCIAT ACESTORA VĂ APARȚINE ÎN TOTALITATE.


NICIO GARANȚIE

NU SKIN NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, REPREZENTĂRI SAU APROBĂRI (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, GARANȚII DE TITLU SAU NEÎNCĂLCARE SAU GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP) CU PRIVIRE LA SITE-UL WEB, CONȚINUTUL SITE-ULUI WEB, ORICE BUNURI SAU SERVICII OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB SAU INTERNETULUI ÎN GENERAL, DECÂT DACĂ ESTE SPECIFICAT ANUME PE SITE-UL WEB PENTRU UN ANUMIT PRODUS SAU SERVICIU, IAR NU SKIN NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN COST SAU DAUNĂ APĂRUTĂ ÎN MOD DIRECT SAU INDIRECT DIN ORICE TRANZACȚII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB.

UNELE ȚĂRI ESTE POSIBIL SĂ NU PERMITĂ DECLINAREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT DEROGAREA DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

NU SKIN NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI SAU CĂ SITE-UL SAU SERVICIILE VOR FI CONTINUE SAU LIPSITE DE ERORI SAU CĂ DEFECTELE SITE-ULUI WEB VOR FI CORECTATE. SITE-UL WEB ȘI CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PE SITE SUNT OFERITE „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”.


Întreruperile de sistem

Nu Skin organizează întreruperi programate de întreținere și în alte scopuri. De asemenea, este posibil să apară întreruperi de sistem neplanificate. Nu Skin nu va fi responsabilă în niciun fel pentru indisponibilitatea rezultată a Site-ului web sau orice fel de pierderi de date sau tranzacții cauzate de întreruperi planificate sau neplanificate de sistem sau întârziere rezultată, expediere greșită, neexpediere de informații cauzată de astfel de întreruperi de sistem sau orice acte ale părților terțe sau orice alte întreruperi ale furnizorilor de găzduire web sau rețelei și infrastructurii internetului exterioare Site-ului web.


Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și exonerați Nu Skin și compania mamă, filialele, subsidiarele, conducerea, directorii, angajații și agenții companiei pentru orice fel de reclamații, cereri, acțiuni, costuri, răspunderi, pierderi și daune de orice fel (onorariile efective al avocaților) rezultate din (i) utilizarea, utilizarea greșită sau abuzul Site-ului web de către dumneavoastră, (ii) utilizarea sau achiziția de către dumneavoastră de bunuri sau servicii oferite prin intermediul Site-ului web sau (iii) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror prevederi ale acestui Acord. Veți coopera cât mai rezonabil posibil în apărarea companiei Nu Skin împotriva oricăror reclamații.

Nu Skin își rezervă dreptul, pe propria sa cheltuială, de a-și asuma apărarea exclusivă și controlul oricăror probleme, care altfel ar presupune o despăgubire din partea dumneavoastră, iar dumneavoastră nu veți rezolva, în nicio situație, niciun fel de problemă fără consimțământul scris din partea companiei Nu Skin.


Proprietatea intelectuală

Conținutul Site-ului web, cum ar fi „aspectul și funcționalitatea”, textul, grafica, imaginile, siglele, înregistrările audio, înregistrările video, fotografiile, software-ul, notificările, conținutul editorial și alte informații, inclusiv programe de calculator bazate pe HTML sau XML („Conținutul”) sunt proprietate a companiei Nu Skin și/sau filialelor sau partenerilor săi și sunt protejate de legislația federală și internațională cu privire la drepturile de autor sau marcă înregistrată sau alte drepturi de proprietate. Aceste drepturi sunt protejate în toate formele, media și tehnologiile existente acum sau dezvoltate în continuare. Puteți să tipăriți și să descărcați părți ale materialului din zone diferite ale Site-ului web numai pentru utilizarea necomercială personală a dumneavoastră sau după cum este permis în alt fel. Nicio porțiune a Conținutului nu poate fi retipărită, republicată, modificată sau distribuită în nicio formă fără permisiunea expresă scrisă a companiei Nu Skin. Nu puteți, iar acest Acord nu vă oferă permisiunea, să reproduceți, rescrieți, decompilați, dezasamblați, modificați, transmiteți, vindeți, distribuiți, licențiați sau creați lucrări derivate în ceea ce privește Site-ul web. Un anumit conținut poate fi licențiat de la părți terțe și tot acest conținut de la părțile terțe și toate drepturile de proprietate intelectuală asociate conținutului aparțin părților terțe respective. Nu puteți să îndepărtați, alterați sau modificați niciun drept de autor, marcă înregistrată sau altă proprietate intelectuală sau legendă sau mențiune referitoare la proprietate conținută de Site-ul web sau Conținut. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres de acest Acord sau orice acorduri de licență pentru utilizatorii finali aplicabile sunt rezervate de către Nu Skin.

Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu va fi interpretată ca oferind prin implicare, interdicție sau alt fel orice licență sau drept sub orice brevet sau marcă comercială a companiei Nu Skin sau oricărei părți terțe. Cu excepția cazului în care a fost menționat expres mai sus, nicio prevedere a prezentului Acord nu va fi interpretată ca oferind orice licență sau drepturi sub niciun drept de autor al companiei Nu Skin.


Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN FEL DE CIRCUMSTANȚE, NU SKIN SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU DISTRIBUIREA DE SERVICII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ DATORATĂ PIERDERII DE PROFIT, BUNELOR INTENȚII, UTILIZĂRII, DATELOR SAU ALTOR PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AM FOST AVERTIZAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE) CARE REZULTĂ DIN (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB, (II) COSTUL PROCURĂRII BUNURILOR ȘI SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE REZULTAT DE LA ORICE ACHIZIȚII, DATE, CONȚINUT SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE SAU TRANZACȚII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SAU DE LA SITE-UL WEB, (III) ACCES NEAUTORIZAT LA SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ, (IV) DECLARAȚII SAU CONDUITA ORICĂROR PĂRȚI TERȚE CU PRIVIRE LA SITE-UL WEB; SAU (V) ORICE ALTE PROBLEME CU PRIVIRE LA SITE-UL WEB. PRIN PREZENTUL ACORD CONFIRMAȚI CĂ ACEST PARAGRAF SE VA APLICA PENTRU TOT CONȚINUTUL, ACHIZIȚIILE ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB.

RĂSPUNDEREA CUMULATĂ TOTALĂ A COMPANIEI NU SKIN CONFORM ACESTOR TERMENI NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ CEA MAI MICĂ VALOARE A ORICĂROR TAXE PLĂTITE, DACĂ ESTE CAZUL, CĂTRE NU SKIN PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU 50 USD.

DEOARECE UNELE ȚĂRI ESTE POSIBIL SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ULTERIOARE SAU INCIDENTALE, ÎN ASTFEL DE ȚĂRI RĂSPUNDEREA ESTE LIMITATĂ LA VALOAREA CEA MAI MICĂ PERMISĂ DE LEGE. LIMITĂRILE DE RĂSPUNDERE PREVĂZUTE ÎN ACEST ACORD INTRĂ ÎN VIGOARE ÎN BENEFICIUL COMPANIEI NU SKIN, COMPANIEI MAMĂ, COMPANIILOR AFILIATE, FILIALELOR SALE ȘI TUTUROR CONDUCERILOR, DIRECTORILOR, ANGAJAȚILOR, AVOCAȚILOR ȘI AGENȚILOR RESPECTIVI AI NOȘTRI.


Promoțiile

Site-ul web poate să conțină concursuri sau promoții care vă solicită să trimiteți material sau informații despre dumneavoastră pentru a putea participa. Vă rugăm să rețineți că orice astfel de concursuri sau promoții oferite prin intermediul Site-ului web pot fi guvernate de un set separat de termeni și condiții, care pot include, printre altele, cerințe de eligibilitate, cum ar fi limite de vârstă și restricții geografice.

Dacă decideți să participați la astfel de concursuri sau promoții, va fi responsabilitatea dumneavoastră să vă familiarizați cu orice termeni și condiții relevante, iar prin participarea dumneavoastră sunteți de acord să respectați oricare astfel de termeni și condiții care vor fi obligatorii și finale în toate privințele.


Nicio aprobare de conținut și link-uri către alte site-uri web

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite doar pentru utilitatea dumneavoastră ca Utilizator al site-ului. Acest Site web poate oferi link-uri sau referiri către alte site-uri, dar Nu Skin nu a revizuit toate aceste alte site-uri, nu își asumă răspunderea pentru conținutul unor astfel de site-uri și nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune sau vătămări apărute datorită oricărui astfel de conținut. Nu Skin nu aprobă și nu face niciun fel de reprezentare despre aceste site-uri sau orice informații sau alte produse sau materiale incluse acolo sau orice rezultate care pot fi obținute din utilizarea acestora. Dacă decideți să accesați oricare dintre aceste alte site-uri cu link-uri de la acest Site web, faceți acest lucru în totalitate pe propriul risc.


Linking și Framing în cazul Site-ului web

Dacă un Utilizator nu are un anumit acord scris încheiat cu Nu Skin care prevede altfel, un Utilizator poate să ofere pe un alt site web numai un hyperlink către Site-ul web dacă Utilizatorul respectă în totalitate următoarele: (a) link-ul trebuie să fie un link numai text marcat în mod clar „Nu Skin” sau link-ul trebuie să „indice” către URL-ul Site-ului web și nu către alte pagini din cadrul Site-ului web; (b) link-ul, când este activat de către un Utilizator, trebuie să afișeze ecranul complet al Site-ului web și nu într-un „cadru” al site-ului web al link-ului respectiv; și (c) aspectul, poziția și alte aspecte ale link-ului nu trebuie să fie în așa fel încât să deterioreze sau să dilueze bunăvoința asociată numelui și mărcilor comerciale Nu Skin sau să creeze imaginea falsă că Nu Skin este asociată cu sau un sponsor al site-ului web al link-ului respectiv. Oferind acest consimțământ, Nu Skin nu renunță la proprietate sau drepturile asupra niciunor mărci comerciale, drepturi de autor, brevete sau orice alte forme de proprietate intelectuală asociate Site-ului web. Nu Skin își rezervă dreptul de a revoca consimțământul său în orice moment, la propria sa discreție.


Legislația aplicabilă

Acest Acord și accesul la Site-ul web vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația statului Utah (SUA), fără alegerea normelor de drept și chestiunilor care afectează drepturile de autor, mărcile comerciale și brevetele în conformitate cu legislația federală din SUA.


Alegerea tribunalului

Prin acest Acord consimțiți în mod irevocabil și necondiționat că acceptați jurisdicția exclusivă a tribunalelor din statul Utah și Statele Unite ale Americii aflate în Utah pentru orice litigii apărute din sau asociate utilizării Site-ului web sau achizițiilor de servicii efectuate prin intermediul Site-ului web (și sunteți de acord să nu începeți niciun litigiu referitor la acesta în afară unor astfel de tribunale). Prin acest Acord renunțați irevocabil și necondiționat la orice obiecție cu privire la stabilirea locului oricărui astfel de litigiu în tribunalele din statul Utah și sunteți de acord să nu pledați sau să reclamați în niciun tribunal din statul Utah că un astfel de litigiu apărut referitor la acesta a ajuns într-un tribunal nepotrivit.


Utilizatori internaționali

Nu Skin nu face niciun fel de declarații conform cărora Conținutul ar fi adecvat sau posibil de descărcat în afara Țărilor pentru care este destinat. Accesul la Conținut este posibil să nu fie legal în anumite țări sau pentru anumite persoane. Dacă accesați Site-ul web din afara Țărilor pentru care este destinat, faceți acest lucru pe propriul dumneavoastră risc și sunteți responsabili pentru conformitatea cu legislația jurisdicției dumneavoastră, fără a se ține seama de secțiunile 15 și 16 de mai sus.


Opiniile utilizatorilor

Dacă oricare Utilizator răspunde companiei Nu Skin cu informații, impresii, întrebări, solicitări, opinii, comentarii, sugestii sau aprecierea pozitivă cu privire la conținutul oricărui document Nu Skin sau Site web, astfel de informații vor fi considerate a fi neconfidențiale, iar Nu Skin nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de informații și va fi liberă să reproducă, folosească, dezvăluie și distribuie informațiile către alte persoane, fără limitare. Nu Skin va fi liberă să folosească orice idei, concepte, know-how sau tehnologii incluse în astfel de informații în orice scop, inclusiv, dar fără limitare la, pentru dezvoltarea, producția și comercializarea produselor care încorporează astfel de informații.


Clauză specială

În cazul în care una sau mai multe părți ale acestui Acord vor fi considerate, din orice motiv, ca fiind invalide, ilegale sau inaplicabile din orice punct de vedere, o astfel de validitate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta nicio altă prevedere inclusă în acest Acord.


Rubricile

Rubricile folosite în acest Acord sunt numai în scopuri utilitare de referire și nu vor fi folosite ca un ajutor în interpretarea acestui Acord.


Nicio Renunțare

Orice întârziere sau nesolicitare din partea dumneavoastră sau a companiei Nu Skin, în orice moment sau momente, cu privire la îndeplinirea oricărei prevederi a prezentului Acord nu va afecta în niciun fel dreptul dumneavoastră sau al companiei Nu Skin la un moment ulterior de aplicare a unei astfel de prevederi. Nicio întârziere sau neexercitare din partea dumneavoastră sau a companiei Nu Skin a oricărui drept conform prezentului Acord nu va constitui o renunțare de la un astfel de drept sau oricare alte drepturi conform prezentului Acord.


Întregul Acord, actualizări și modificări

Acest Acord și orice documente incluse în mod expres prin referire constituie întregul acord între Nu Skin, dumneavoastră și Distribuitorul Nu Skin referitor la subiectul acestui Acord. La propria sa discreție, Nu Skin poate, în mod unilateral, să îmbunătățească sau să modifice acest Acord sau orice alte documente la care se face referire în prezentul Acord în orice moment prin publicare pe Site-ul web. Orice îmbunătățire sau modificare a termenilor va intra în vigoare la publicare. Utilizarea în continuare a Site-urilor web constituie acceptarea oricăror termeni și condiții modificate.


Cesiunea

Nu puteți să cesionați drepturile dumneavoastră sau să vă delegați responsabilitățile prevăzute în prezentul Acord fără permisiunea scrisă expresă din partea Nu Skin, cu excepția cazului în care urmează vânzării afacerii dumneavoastră sau a tuturor sau a unei părți substanțiale a activelor acesteia. Nu Skin poate, în orice moment, să cesioneze drepturile sale sau să delege obligațiile sale din prezentul Acord fără a vă trimite o notificare.


Drepturi beneficiare parte terță

Nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu este destinată să fie un beneficiar al acestui Acord și nicio persoană care nu este parte a acestui Acord nu va avea niciun drept de a impune niciun termen al acestui Acord.


Politica cu privire la încălcarea dreptului de autor și desemnarea unui Agent pentru drepturile de autor

În cazul în care considerați că munca dumneavoastră a fost folosită de Site-urile web ale noastre în orice mod care constituie o încălcare a dreptului de autor conform prevederilor legislației din Țara dumneavoastră, vă rugăm să notificați agentul Nu Skin pentru drepturi de autor la adresa de mai jos.

Politica Nu Skin cu privire la încălcarea dreptului de autor și agentul desemnat al companiei Nu Skin pentru primirea reclamațiilor cu privire la încălcarea dreptului de autor în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) din SUA sunt stabiliți mai jos:

NOTIFICARE NU SKIN CU PRIVIRE LA DREPTUL DE AUTOR

Nu Skin respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și le solicită persoanelor care folosesc Serviciile noaste să facă la fel. Nu Skin poate, în circumstanțe adecvate și la propria sa discreție, să îndepărteze sau să anuleze accesul la materialul de pe Site-urile web ale sale care încalcă dreptul de autor al altor persoane. De asemenea, Nu Skin poate, la discreția sa, să îndepărteze sau să anuleze link-uri sau referințe către o adresă online care conține material sau activitate care încalcă drepturi de autor.

În cazul în care considerați că munca dumneavoastră a fost folosită de Site-urile web ale noastre în orice mod care constituie o încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să notificați agentul Nu Skin pentru drepturi de autor prin notificare scrisă. Notificarea trebuie să includă următoarele informații:

Agentul Nu Skin pentru drepturi de autor pentru notificări de reclamații cu privire la încălcarea dreptului de autor pentru Servicii este Blaine Knight, care poate fi contactat după cum urmează:

Prin poștă: Nu Skin Enterprises United States, Inc.; 8th Floor; 75 West Center Street Provo, UT 84601;

Prin e-mail: bknight@nuskin.com

Prin telefon: (801) 345-3800

Prin fax: (801) 345-3899


Copyright © 2015 Nu Skin. Toate drepturile rezervate.